PLAYER / STAFF
メンバー紹介

藤 日向子
フジ ヒナコ
真田堀厚生

部活 女子ラクロス
学部学科 外国語学部フランス語学科
役職
真田堀厚生